Paravent I    Hamburg 1984     215x165cm      Privatbesitz / propriedade privada

Paravent II   Hamburg 1984     215x165cm      Privatbesitz / propriedade privada